Bokningsbolag - hur funkar det?

Hur ser avtal i Sverige och utomlands ut när det gäller bokningsbolag för artister och arrangörer? Och hur skiljer sig sättet bokningsbolag jobbar på mellan olika länder? Victor Schvarcz från Komet Agency reder ut detta och mycket mer i vår guide om bokningsbolag.

Avtal mellan artist- och bokningsbolag

En avtalsskrivning mellan bokningsbolag och artist är relativt ovanligt. Ofta handlar det om en muntlig överenskommelse eller liknande en mailkonversation. Man kan ha åsikter om detta men en bokare äger till skillnad från ett skivbolag eller förlag endast rätten att säga att man företräder någon. Bokningsbolaget äger inga typer av immateriella rättigheter, som låtar eller inspelningar. 

Skillnad mellan bokningsbolag i Sverige och utomlands

Flera svenska bolag har utöver bokningsverksamheten även utvecklats till konsert- eller festivalarrangör. I vissa länder och även i flera delstater i USA är detta olagligt. Andra bolag opererar som mer renodlade lj- och bokningsverksamheter. Oavsett upplägg ska alla bolag stödja artistenKanske framförallt vid turnerande utomlands och med hanteringen av withholding tax. Innan man som artist ingåett samarbete med ett bolag, med kontrakt eller inte, der jag alla artister att fråga om dessa tjänster och inte vara dd att dejta” varandra ett tag. 

Artistens skyldigheter 

Artisten har alltid en skyldighet att genomföra spelningar som denne har förbundit sig till. Detta är mycket viktigt att komma ihåg. Det fungerar inte att tacka ja till en spelning som en agent eller bokare presenterat och sedan tre månader senare meddela att att man inte har lust att genomföra spelningen. Generellt sett ska en agent presentera spelningar som konkreta bud. Alltså ett konkret förslag som blir kontrakterat så snart som artisten tackat ja.

Mitt tips är att se bokningsbolaget som en part man jobbar med och inte emot. Ett exempel: Om du som artist blir erbjuden en spelning direkt av en arrangör och du har möjlighet att boka denna spelning själv trots att du har ett bokningsbolag kan det vara värt att ändå genomföra spelningen via bokningsbolaget. Det skapar en lojalitet mellan artist och bokningsbolag och kommer gynna artisten i slutändan.

Ghost i Mexico City, 2020. Foto: Ryan Chang

Ett bokningsbolags uppdrag

Det finns flera tjänster som ett bokningsbolag kan eller tillhandahålla. Notera att dessa tjänster nedan kan ha olika benämningar på olika bolag eller att man använder samma benämningar men lite olika roller. Detta kan vara rvirrande men kom ihåatt fråga bokningsbolaget om du vill ha hjälp att bena ut rollfördelningen mellan avdelningarna  just det bolaget.

 • Projektledning av artistens livekarriär (Agent)
  Planerar tillsammans med artisten hur man ska uppnå ett gemensamt uppsatt mål. Agenten ska ha kunskap om städer, arrangörer, olika marknader och biljettnivåer (både vad gäller pris och attraktionskraft).
 • Försäljning/Bokning (Bokare)
  Bokar och rhandlar spelningar med arrangören som motpart efter instruktioner fråartistens agent.
 • Kontraktering (Agent/Bokare)
  Sköter all kontraktering med musiker, crew, spelställen och arrangörer. I samband med detta ska även saker som biljettpriser, kapacitet och andra detaljer fastställas.
 • Produktion (Turnékoordinator/produktion/logistik)
  Bokar och koordinerar bland annat produktionsrep, musiker och crew. Bokar och planerar resor, teknik och hyr av backline. Stämmer av tider, teknik och andra detaljer med varje spelställe. Tillsammans med den avdelningen fastställer en artist sin rider.
 • Marknadsföring (Marknadsavdelning)
  Bygger artistens varumärke och marknadsför dess konserter att öka intäkter på de kort och ng sikt.
 • Partnerskap (Partnerskapsavdelning)
  Parar ihop artistens varumärke med kommersiella varumärken för att strategiskt och ekonomiskt bygga vidare på artistens karriär.
 • Arrangör (Arrangör)
  Anställd av ett bokningsbolag för att antingen arrangera konserter med bolagets artister eller skapa format, till exempel en festival, där artisterna kan uppträda.
 • Ekonomi (Ekonomi)
  Hanterar ekonomin kring artistens turnéer samt administrerar arvoden för turnémusiker och crew. Utöver det hanterar de även ekonomin kring teknik och resor men också intäkter. Vid internationellt turnerande är denna avdelning viktig för att kunna hantera den s.k. ”withholding”-skatten. Baserat på hur artistens turnerande ser ut så bör denne få tre avräkningar per år (vår, sommar och höst). Detta förutsätter så klart att artisten haft spelningar dessa perioder. Separata avräkningar vid jul är också rätt vanligt.

Good Harvest live i Paris, 2018. Foto: Victor Schvarcz

Skillnaden mellan bokningsbolag i Sverige och utomlands 

Svenska bokningsbolag erbjuder ofta ett ganska stort spann av tjänster. StorbritannienUSA och nga fler nder finns en annan tradition man per tjänster av flera olika retag. Man kan ha ett bolag som har hand om ekonomin och skatter men ett annat sköter turnéproduktionen. nga bolag dessa nder saknar även en egen marknadsavdelning. På grund av lagstiftning eller tradition i dessa nder äbokningsbolaget sällan arrangör. Kort sagt kan man ga att det traditionella svenska bokningsbolaget erbjuder alla tjänster som Storbritannien och andra anglosaxiska länder kan utföras av fyra olika bolag. Att det ser ut på detta vis Sverige ärmodligen ett resultat av att den svenska marknaden historiskt sett varit så pass liten. 

Avtal och spelningar utomlands – hur skiljer de sig mot svenska?

 • Valuta
  Man ste fastställa valuta. Den svenska kronan äinte en internationell ngbar valuta. GBP, Euro eller USD ävanligt att man rhandlar i även nder som inte använder dessa valutor. Föspelningar Norge och Danmark kan det dock vara rdelaktigt rent valutakursmässigt att rhandla deras respektive valutor.
 • Withholding tax och andra skatter. Vilka avdrag du kan göra?
  En rutinerad arrangökan hjälpa en artist med avdrag och vad som ller landet fråga. Jag har upplevt flera nger att artister har tt ett stort gage en festivalspelning men efter att alla kostnader, så som agentkommission, skatter, resor och produktion, har dragits av så har de blivit besvikna över vad som finns kvar att fakturera. Generellt kan man ga att det är nga artister som kostar mycket dom äute på turné. Man vill helt enkelt ha det mer och mer bekvämt vilket att det som blir kvar efter alla kostnader inte stårelation till artistens gage. Detta problem är inte exklusivt vid export men kostnader eskalerar så klart fortare när man tar sig över landsgränser. 
 • Olika konsertkultur
  Det der stor skillnad mellan olika nder och deras konsertkulturer. Det avspeglar sig på flera punkter men bland annat spelning på veckodagar, biljettpriser och gage. Sverige har en kultur med hyfsat ga biljettpriser, ga gager och att man spelar på helgerna.
 • Utanför EU
  Man glömmer lätt bort att Norge, Storbritannien och Schweiz inte är med i EU. Att spela i dessa länder kan komplicera en spelning ytterligare. Även om detta inte justeras i kontraktet så bör ni kolla upp vad som gäller för landet i fråga.
 • Inställd spelning
  Vad som sker vid ett inställt gig är också något som får större konsekvenser vid en internationell spelning. Att sitta med flygbiljetter till andra sidan jorden för en spelning som med kort varsel blivit inställd är ett betydligt större utlägg än tågbiljetter till grannstaden.
 • Om en tvist uppstår
  Se över avtalet. Om det nu blir så tråkigt att ni hamnar domstolvilken domstol ska tvisten sas? Det kan också vara relevant att fastställa vilket lands praxis man ska åberopa vid en tvist som inte kan sas. Det ska dock tilläggas att jag själv efter tolv åav export aldrig upplevt att man varit rheten att hamna med en arrangör.

Skillnaden mellan en agent och bokare

Generellt äagenten en artists huvudkontakt på bokningsbolaget. Sedan kan det finnas flertalet andra som de facto bokar artistens turné eller som sluter avtal med olika arrangörer. Agenten är den som ska driva artistens karriäframåt. Man kan se agenten som projektledare av artistens livekarriär.

Lojalitet gentemot arrangörer utomlands

Jag tycker det äviktigt med lojalitet till arrangörer och promotors utomlands. Om en artist har gjort en rsta turné med en viss arrangötill exempel GSA (Tyskland, Schweiz, Österrike) så finns det mycket att vinna på att fortsätta jobba med samma arrangör. Detta leder till en bra relation mellan bokningsbolaget och arrangören som slutändan gynnar artisten.

Anton Wihk och Victor Schvarcz på Komet Agency’s kontor på Hallandsgatan i Stockholm.

Texten är skriven av Victor Schvarcz

Victor Schvarcz har sedan 12 år tillbaka jobbat inom bokningsbolagssfären, och har innan dess varit aktiv som arrangör i  hemstaden Örebro. År 2017 startade Victor upp en egen artistagentur under namnet Schvarcz Agentur, som år 2019 bytte namn till Komet Agency. Tidigare har han varit anställd hos Luger och MTA Production. Tillsammans med Anton Wihk, som sköter produktion och marketing på agenturen, jobbar de idag med ett tjugotal band och artister. Sedan start har de gjort spelningar i hela Skandinavien, men även längre ner på kontinenten.

Du hittar Victor och Komet Agency här >>