Internationella intäktsströmmar – vilka, hur och varför? 

Som internationellt verksam musiker, låtskrivare eller skivbolagsaktör finns det organisationer som jobbar för att pengar du har rätt till ska nå dig. Alla länder har olika system, men genom systerorganisationer och avtal finns det en god struktur för hur pengarna samlas in. Hur det går till i praktiken är däremot inte alltid helt lätt att sätta sig in i – hur gör jag till exempel för att få ersättning när jag medverkat på en inspelning utomlands? Går det att få upphovsrättspengar för livespelningar som gjorts utanför Sverige? Och hur kan mitt skivbolag ta del av internationella royalties?  

Det händer att yrkesverksamma inom det fria musiklivet går miste om viktiga intäktsströmmar på grund av att man helt enkelt inte har koll på vad som gäller. Se därför till att vara så påläst som möjligt redan innan du åker till din session, konsert eller sätter en låt i en utländsk Tv-produktion. Ju mer du vet om intäktsströmmar, desto mer pengar kan i slutändan nå dig.
Först och främst är det viktigt att ha klart för sig vem det är som gör vad. STIM jobbar för dig som är låtskrivare, SAMI för dig som är musiker och IFPI för dig som äger inspelningen (mastern). Är du en musiker som skriver egna låtar och samtidigt driver ett IFPI-anslutet skivbolag, kan du således ta del av alla tres tjänster. Under frågerubrikerna har vi sammanfattat grunderna.
Finns det pengar att hämta för mig som musiker när inspelningar jag har medverkat på spelas internationellt?
SAMI jobbar för dig som är musiker och artist, även när du verkar internationellt. Organisationen har 64 internationella samarbetsavtal som täcker 51 länder, vilket gör det möjligt att samla in ersättningar till artister och musiker när deras låtar spelas utomlands.
När svenska inspelningar används internationellt (spelas på radio, i Tv, används i reklam m.m.) är det samarbetsavtalen som ser till att pengarna når artisterna och musikerna här hemma. Samma sak gäller för utländska artister och musiker när deras musik spelas i Sverige – då används samarbetsavtalen åt andra hållet. Det innebär att du får i princip samma hjälp av SAMI internationellt som du skulle få i Sverige, självklart lite beroende på om landet har ett samarbetsavtal med SAMI. Tariffer skiljer sig alltid från land till land, och utbetalningarna räknas samman lokalt innan de skickas till SAMI som parar ihop rätt intäkt med rätt person. Att räkna på hur mycket du i slutändan får efter att du spelats internationellt är därför svårt. Glöm inte att du måste vara medlem för att kunna ta del av intäkterna!
Hur fungerar det om jag är med på en internationell inspelning?
Om du har varit med på en inspelning utomlands – fysiskt på plats eller om du skickar din medverkan digitalt – är det du som är skyldig att registrera detta hos SAMI. Vad du gjorde på inspelningen är oväsentligt för att du ska kunna registrera det. Det är alltså ingen skillnad på om du la tamburin på ett spår eller om du står som huvudartist för hela projektet – det är ditt ansvar att registrera, och det kan du göra här. Du måste även kunna styrka uppgifterna, detta kan förslagsvis göras genom att bifoga en kopia av omslaget där medverkande parter står med (om verket släpps fysiskt) eller genom att få ett skriftligt intyg av producenten. När detta är klart mejlar du in hela alltet till SAMI på medlemsservice@sami.se. Glöm inte att låten måste ha spelats offentligt för att detta ska gälla – demos som ligger kvar på hårddisken räknas inte.
Om du även står med som kompositör – ni spelar in någon av dina låtar eller en låt som du varit med och komponerat – och inspelningarna ges ut utanför Norden och Baltikum ska du även rapportera det till STIM. Detta kallas för releaseinformation, och går att skicka in via formuläret här.
Insamlingsprocess, bild lånad av SAMI.

 

Livespelningar utanför Sverige – finns det upphovsrättspengar att hämta?
STIM representerar dig som låtskrivare, och precis som i Sverige finns det även utomlands möjlighet att få ersättning när ditt verk framförts live. Allt som oftast får STIM information om detta automatiskt av sina systerorganisationer, men det kan ta upp till ett och ett halvt år för pengarna att nå dig.
Om du vill snabba på processen kan du kolla med den lokala arrangören om hur det går till i landet – i vissa fall kan det finnas blanketter på plats att fylla i som i sin tur kan underlätta arbetet.
Glöm heller inte bort att alla länder har olika regler, vilket gör att det inte alltid är självklart att det kommer att komma några pengar. I USA betalas det som regel inte ut ersättning när verk framförs live, och i Storbritannien gäller det endast större spelställen. Men med det sagt finns det ibland kryphål som gör att du eventuellt kan få pengar utbetalda ändå – se därför till att alltid själv rapportera när du har spelat i USA eller Storbritannien. Det gör du på Mina sidor på STIM.
Hur går det till när musik jag har skrivit spelas på radio, i Tv, på film eller är med i reklam?
När utländska medier använder sig av svensk musik får STIM reda på detta via sina systerorganisationer – detta gäller såväl film som Tv och radio. Det här gör att STIM vet hur mycket du som upphovsperson ska få betalt och ser till att rätt pengar når rätt person. Hur mycket som betalas ut beror på reglerna i de andra länderna – i vissa länder kan det tyvärr inte bli något alls. Pengarna som sedan kommer in betalas ut fyra gånger per år (i mars, juni, september och december).
Radio– för att du ska få betalt när din musik spelas på utländsk radio måste du finnas med på de spellistor som skickas in till den lokala upphovsrättsorganisationen i landet. I vissa fall tas det stickprov på vissa dagar eller veckor. Då gäller det att din musik ska ha spelats just då för att du ska få betalt. STIMs målsättning är att alla som har haft sin musik spelad på radio utomlands även ska få betalt för det.
Tv & film– musik i film och på TV rapporteras in via ett så kallat cue sheet där de skriver vad som spelats, hur länge och när. Om du vet att din musik har spelats men saknar pengar kan det bero på att man inte använder cue sheets i just det landet. Hör i så fall av dig till STIM. Om den specifika produktionen ändå använder sig av ett cue sheet som du kan få tillgång till så är det bra om du bifogar det när du kontaktar dem vid utebliven betalning.
Reklam– här är regelverket snårigt, och det finns ingen praxis för hur alla länder jobbar. På vissa platser får man till exempel inte betalt alls – läs på eller fråga STIM om vad som gäller i det specifika land du har haft musik med i.
Hur kan jag som masterägare ta del av internationella royalties?
Om du äger masterinspelningar – antingen andras eller dina egna – och har registrerat inspelningarna i Ifpis portal så kan du få hjälp med att inkassera internationella royalites (detta kallade Ifpi tidigare bilaterala ersättningar). I januari 2021 lanserar Ifpi, i samarbete med företaget Global Master Rights (GMR), ett nytt sätt att göra detta på som i sin tur gör processen lättare för alla parter. Samarbetet sträcker sig över ca 50 länder, och är en del av en satsning för att bredda antalet territorier och i förlängningen även samla in och dela ut mer pengar till masterägarna.
För att kunna ta del av tjänsten måste du först ge Ifpi uppdraget – maila row@ifpi.sevid intresse så återkommer dem med mer information. Annat matnyttigt att veta om är att en ren serviceavgift på 12,5 % (gäller för 2021) av de intäkter som samlats in tas ut, att utbetalningar sker en gång i kvartalet, och att du inte kan ta del av tjänsten om du redan har ett avtal med någon annan part för inkassering av internationella royalties.

Hej Christopher Thordson, Commercial Manager hos Ifpi Sverige!

– Hur hjälper Ifpi svenska skivbolag på den internationella scenen?

Ifpi Sverige arbetar i nära samarbete med IFPI London och Export Music Sweden för att förse svenska

skivbolag med nyheter, kunskap och information om musikexport. Ifpi presenterar årligen en världssammanställning med statistik från Ifpis medlemsländer som skickas ut via Ifpis kommunikationskanaler. Ifpi hjälper dessutom svenska indiebolag att inkassera upphovsrättsliga ersättningar utomlands (s k internationella royalties).

– Jag äger kommersiellt utgivna musikinspelningar, men jag har inte registrerat mina inspelningar hos Ifpi. Vad behöver jag göra?

För att du ska kunna få ersättning för de inspelningar som du äger rättigheterna till behöver du registrera ditt bolag samt dina inspelningar i Ifpis rättighetsdatabas. Du finner mer information på länken: https://www.ifpi.se/musikbolag/rattighetsdatabasen/

– Ni lanserar i januari ett nytt sätt att samla in internationella royalties på. Vilka är nyheterna?

Ifpis nya tjänst för internationella royalties ser till att masterägare får betalt när deras musikinspelningar spelas på radio/TV och i offentliga miljöer i ett femtiotal länder runtom i världen. Tjänsten är en one-stop shop för alla masterägare – stora som små indielabels – som vill ge Ifpi ett mandat att inkassera deras upphovsrättsliga ersättningar utanför Sverige. Du finner mer information på länken: https://www.ifpi.se/musikbolag/internationella-royalties/

Hej Lina Heyman, Head of Rightsholder Relations hos STIM!

– Har ni något tips på hur jag som internationellt verksam låtskrivare kan få mer upphovsrättspengar i plånboken?

Ett första steg är förstås att gå med i Stim, så vi kan hjälpa dig få ersättning för låtarna du skrivit. Genom att vara med i Stim så medverkar du också i arbetet för att musikens värde ska erkännas globalt. Tillsammans kan vi påverka för att allt fler länder ansluter sig till en fungerande upphovsrätt.

– Hur kan STIM hjälpa mig som låtskrivare när jag samarbetar med kollegor från andra länder?

Är du medlem i Stim så hjälper vi dig att få den ersättning du har rätt till – detta gäller oavsett om dina medlåtskrivare är från Sverige eller något annat land. Glöm bara inte att verkanmäla alla dina låtar hos oss!

– Alla länder har olika upphovsrättslagar. Hur ser ni på framtiden, kommer mer pengar att kunna nå svenska låtskrivare i takt med att fler länder inför en mer sofistikerad upphovsrätt?

Ja, när länder utvecklas ekonomiskt så inser allt fler behovet av att skydda upphovsrätten, vilket gör att ersättningar från internationell försäljning, streams, live- och radiospelningar successivt kommer att öka. Men tack vare Stims direktlicenser med till exempel Spotify, YouTube Music och Apple Music med flera, ser vi faktiskt en god täckning internationellt redan idag. När en låt spelas på någon av dessa tjänster får låtskrivaren ersättning, oavsett var den spelas i världen.

En förutsättning för svenska låtskrivares framgång utomlands är dock att regeringen måste satsa mer på exportstöd till Sveriges musikindustri när nya marknader öppnar upp.

Hej Stefan Lagrell, VD hos SAMI!

– Hur hjälper SAMI svenska artister och musiker internationellt?

SAMI tar aktiv del i internationella samarbetsprojekt som syftar till att förbättra och effektivisera utväxlingen av ersättningar mellan olika länder – arbetet handlar om att skapa automatiserade processer för insamling och bearbetning av inspelnings- och medverkandeinformation och att säkerställa identifiering och matchning av repertoar mot spelrapporter. Vi arbetar med målsättningen att insamlade ersättningar ska nå rätt person så snabbt som möjligt med minsta möjliga felmarginal och så kostnadseffektivt som möjligt. Vi arbetar också aktivt med att utveckla digitala lösningar för att förenkla för artister och musiker att registrera sin medverkan och för att möjliggöra för dem att följa sina ersättningar från insamling till utbetalning.

Förutom utvecklingen av system för effektivare internationell insamling så verkar vi också för att utvidga rättigheterna för artister och musiker. Idag räcker det inte att göra det i Sverige. Upphovsrätt förändras på EU- eller global nivå.

– Jag är inte medlem i SAMI men vill bli. Går det att få retroaktiv ersättning för inspelningar som spelats utomlands?

I Sverige tillämpar vi en preskriptionstid om tio år från det år då en ersättningsberättigad inspelning har spelats i exempelvis radio. Tidsfristerna för hur lång tid ersättningar reserveras varierar dock mellan olika länder och är ofta betydligt kortare än tio år – vanligtvis gäller en frist om tre till fem år för utfående av ersättningar från andra länder. Det är därför viktigt att gå med i SAMI så tidigt som möjligt efter att inspelningen getts ut.

– Allt fler internationella musikinspelningar sker nu digitalt, och allt färre ges ut fysiskt på fonogram. Hur påverkar detta SAMIs arbete? Och hur påverkar det i sin tur mig som musiker?  

SAMI:s insamling omfattar inspelningar oberoende av om de ges ut fysiskt eller digitalt, så där är det ingen skillnad. Eftersom bidragen till en inspelning numera görs i skilda delar av världen och då det inte alltid är så lätt att veta vilka bidrag som används, bör du som musiker se till att ansvarig producent bekräftar att ditt bidrag finns med i slutversionen av inspelningen. Ofta kan det vara svårt för en utländsk organisation att identifiera och lokalisera medverkande artister och musiker från andra länder och då är det viktigt att SAMI har dokumentation som styrker din medverkan – särskilt om medverkan ifrågasätts, vilket händer ibland.

Texten är skriven av Filip Hiltmann

Filip Hiltmann jobbar som PR & Marketing Manager på konsertarrangören Luger, där han arbetar med bolagets internationella konsertverksamhet, egna agentur samt festivalportfölj. Han har tidigare även varit projektledare på Export Music Sweden, redaktör på den nyligen nedlagda musikplattformen Festivalrykten.se och som kreativ konsult åt Sony/ATV.

Foto: Hilda Arneback