Export Music Sweden – med fokus på världen

Våra fokusområden – utbildning, nätverk och mässor, insamling och paketering av information samt stöd och bidrag.

Utbildning för starkare musikexport
Varje höst och vår arrangerar Export Music Sweden seminarier med olika fokusområden på hemmaplan för att utbilda den svenska musikbranschen. Exempel på ämnen som tagits upp är hur management jobbar internationellt, synch i en global kontext, hur man ansöker om arbetstillstånd i USA och andra olika områdesspecifika seminarium som till exempel heldagar om specifika internationella marknader.

Stark internationell närvaro genom nätverk, handelsdelegationer och mässor
Export Music Sweden medverkar frekvent på olika branschmässor och festivaler för att stödja de svenska delegaterna och hålla det egna nätverket uppdaterat. Detta sker genom att prata i paneler, ofta tillhandahålla en mässmonter för svenska delegater på plats, arrangera svenska showcase och speedmeetings (matchmaking) samt samla in information för att driva vår verksamhet vidare. Vi arrangerar med jämna mellanrum handelsdelegationer (Trade Missions) till våra olika fokusområden. Väl på plats har vi ett fullspäckat schema där givande företagsbesök avlöses med relevanta mässor, festivaler och egna möten. Var i världen Export Music Sweden ska ha sitt fokus bestämmer den svenska musikbranschen själv i en årlig undersökning som skickas ut. Just nu är våra fokusterritorier Norden, Tyskland, Storbritannien, Nordamerika, Japan, Sydkorea och Mexico.

Insamling och paketering av information
Export Music Sweden ser till att det finns samlad information om sådant som händer i de marknader som är mest relevanta för Sverige. Exempel på detta är våra överskådliga programfoldrar till större händelser som vi kallar ‘Your Guide To Sweden’ – dessa har delats ut på arrangemang såsom South by South West i Texas, Jazzahead i Bremen och Amsterdam Dance Event. Vi har även samlat kontaktuppgifter till större delen av Sveriges musikliv i vårt branschregister, där det lätt går att hitta kontaktuppgifter till både stora och små aktörer inom den svenska musikbranschen. Du hittar oss också på sociala medier och genom vårt månatliga nyhetsbrev.

Stöd och bidrag
Export Music Sweden informerar ständigt om de stöd som finns att söka i Sverige för olika typer av internationella musikprojekt och satsningar, samt håller dig som professionell musiker uppdaterad kring olika typer av statlig finansiering. Läs mer om exportstöd här>>