Skip to main content

Export Music Swedens fokus och långsiktiga mål är ökade musikexportintäkter för hela Sveriges musikindustri och att stötta samtliga av Sveriges musikgenrer.Sverige har redan ett starkt musikvarumärke ute i världen och på ExMS arbetar vi målmedvetet för att göra svensk musiks position i världen ännu starkare.

Export Music Swedens fokus och långsiktiga mål är ökade musikexportintäkter för hela Sveriges musikindustri och att stötta samtliga av Sveriges musikgenrer.
Sverige har redan ett starkt musikvarumärke ute i världen och på ExMS arbetar vi målmedvetet för att göra svensk musiks position i världen ännu starkare.

Detta gör vi bland annat genom att hjälpa och stötta musikbranschen inom områden där den själv efterfrågar stöd och hjälp på olika sätt. Det handlar bland annat om stark svensk närvaro på branschmässor, seminarier, festivaler och andra händelser ute i världen. Vi deltar bland annat med showcase, paneldiskussioner och som generell support till alla svenska delegater på plats. Vi arrangerar även egna seminarier och föreläsningar på hemmaplan, som dessutom är öppna för alla i musikbranschen och helt kostnadsfria.

Sex pelare i Export Music Swedens dagliga verksamhet är:

  • att ge svensk musik större internationell exponering på musikmässoroch festivaler runt om i världen.
  • att arrangera kostnadsfria seminarier för den svenska musikbranschen och där dela med sig av kunskap om musikexport på alla nivåer.
  • kontinuerligt förse den svenska musikindustrin med färska nyheter, kunskap och information om musikexport.
  • hålla dig som professionell musiker uppdaterad kring olika typer av statlig finansiering och stöd som finns att söka i Sverige för internationella musikprojekt.
  • regelbundet träffa professionella musiker för att ge personlig rådgivning och experthjälp om export.
  • att arrangera handelsdelegationer (Trade Missions) där svenska företagare inom musikområdet får möjlighet att knyta nya internationella kontakter och göra företagsbesök.

Utbildning för starkare musikexport
Varje höst och vår arrangerar Export Music Sweden seminarier med olika fokusområden på hemmaplan för att utbilda den svenska musikbranschen. Exempel på ämnen som tagits upp är hur management jobbar internationellt, synch i en global kontext, hur man ansöker om arbetstillstånd i USA och andra olika områdesspecifika seminarium som till exempel heldagar om specifika internationella marknader.

Stark internationell närvaro genom nätverk, handelsdelegationer och mässor
Export Music Sweden medverkar frekvent på olika branschmässor och festivaler för att stödja de svenska delegaterna och hålla det egna nätverket uppdaterat. Detta sker genom att prata i paneler, ofta tillhandahålla en mässmonter för svenska delegater på plats, arrangera svenska showcase och speedmeetings (matchmaking) samt samla in information för att driva vår verksamhet vidare. Vi arrangerar med jämna mellanrum handelsdelegationer (Trade Missions) till våra olika fokusområden. Väl på plats har vi ett fullspäckat schema där givande företagsbesök avlöses med relevanta mässor, festivaler och egna möten. Var i världen Export Music Sweden ska ha sitt fokus bestämmer den svenska musikbranschen själv i en årlig undersökning som skickas ut. Just nu är våra fokusterritorier Norden, Tyskland, Storbritannien, Nordamerika, Japan, Sydkorea och Mexico.

Insamling och paketering av information
Export Music Sweden ser till att det finns samlad information om sådant som händer i de marknader som är mest relevanta för Sverige. Exempel på detta är våra överskådliga programfoldrar till större händelser som vi kallar ‘Your Guide To Sweden’ – dessa har delats ut på arrangemang såsom South by South West i Texas, Jazzahead i Bremen och Amsterdam Dance Event. Vi har även samlat kontaktuppgifter till större delen av Sveriges musikliv i vårt branschregister, där det lätt går att hitta kontaktuppgifter till både stora och små aktörer inom den svenska musikbranschen. Du hittar oss också på sociala medier och genom vårt månatliga nyhetsbrev.

Stöd och bidrag
Export Music Sweden informerar ständigt om de stöd som finns att söka i Sverige för olika typer av internationella musikprojekt och satsningar, samt håller dig som professionell musiker uppdaterad kring olika typer av statlig finansiering.

Export Music Swedens verksamhet är delvis finansierad av bland annat Kulturrådet, Regeringskansliet/UD och Konstnärsnämnden, samt av våra ägarorganisationer STIM, SAMI och Ifpi/SOM.