Exportstöd

Är du baserad i Sverige och behöver du finansiellt stöd för en utlandsturné, konsert eller för ett annat musikaliskt projekt? I Sverige kan du via organisationer och myndigheter söka bidrag för att finansiera hela- eller delar av ditt projekt. Stöd kan alla söka oavsett genre. Det viktigaste att tänka på när du söker är att vara i god tid och att gå igenom ansökan noggrant.

Här nedan har vi listat de bidrag samt ansökningsdatum som är aktuella vad gäller export av svensk musik för artister, musiker, bolag, förlag och organisationer.

Utbildningar

Export musik Sweden kommer under året arrangera utbildningar som hjälper till att främja svensk musikexport genom ökad kunskap hos artister, musiker, företag och andra verksamma inom den svenska musikbranschen. Det kommande året kommer vi att arbeta mer intensivt med just utbildningar och seminarier för att ge så många som möjligt mer relevant och ny kunskap innan de ger sig ut med sin musik utanför Sveriges gränser.

Vi planerar just nu att hålla ett seminarium i höst med information om arbetstillstånd och Visa-ansökan i USA.  Mer info kommer snart.