Framföranderättigheter för cd, ljudfil etc står för 15 % av musikförsäljningen. Det format som är mest populärt i Danmark med en ganska jämn fördelning är på första plats subsciptions (streaming) följt av köp av singlar och fullängsalbum på tredje plats.

Topplista hittar du här:
Chart compiler

Statistiken avser år 2013. © IFPI