Den digital försäljningen står för 30 %, framföranderättigheter (för cd, ljudfil etc.) står för 14 % av marknaden och synch står för 1 % av försäljningen. Av de digitala formaten så är subsciptions övervägande störst med hela 77 % av den digitala musikkonsumtionen.

Topplista hittar du här:
Official Finnish Chart

Statistiken avser år 2013. © IFPI