Den norske musikk svinger!

Den totala musikförsäljningen i Norge har vuxit mellan 2011 och 2012 och marknaden har en fördelning på digital försäljning 67 %, fysisk försäljning 21 %, framföranderättigheter (för cd, ljudfil etc.) 11 % och synkroniseringsrättigheter 1 %.

Av den digitala försäljningen är det subscriptions (streaming) som är störst på 84 % av den digitala konsumtionen.

Topplista hittar du här:
Chart compiler

Statistiken avser år 2013. © IFPI