Export Music Swedens uppförandekod

Export Music Sweden arbetar för jämlikhet i alla delar av vår verksamhet. Sammansättning av delegationer, talare på seminarier och vilka som lyfts fram på bild är några exempel på områden där vi jobbar fokuserat och målmedvetet med detta.

ExMS operationer har hittills, vad vi vet, varit förskonade från trakasserier och kränkningar.

Då vi vill vara säkra på att alla i musikbranschen och musiklivet känner sig helt trygga med att åka med oss ut i världen på mässor eller delegationsresor, ta del av våra evenemang hemma i Sverige eller på annat sätt samarbeta med, sponsra eller ta emot stöd från ExMS har vi upprättat en uppförandekod.

Export Music Swedens uppförandekod:

Som deltagare i våra aktiviteter accepterar och följer du vår uppföljandekod. Avvikelse från denna kommer att innebära uteslutning ur delegationen med omedelbar verkan och i de fall där resestöd ingår blir det indraget.

Trakasserier och kränkningar hör inte hemma i Export Music Swedens verksamhet. Det gäller både aktiviteter hemma i Sverige eller ute i världen. Våra aktiviteter och operationer är en yta fri från trakasserier och kränkande behandling.

Som representanter för den svenska musikbranschen/musiklivet behandlar vi alla vi möter med respekt.

Du är självklart med på alla programpunkter som ingår i programmet, om inte något annat är överenskommet, och kommer i tid till alla dessa.