ExMS operationer har hittills, vad vi vet, varit förskonade från trakasserier och kränkningar.

Då vi vill vara säkra på att alla i musikbranschen och musiklivet känner sig helt trygga med att åka med oss ut i världen på mässor eller delegationsresor, ta del av våra evenemang hemma i Sverige eller på annat sätt samarbeta med, sponsra eller ta emot stöd från ExMS har vi upprättat en uppförandekod.

Export Music Swedens uppförandekod:

Som deltagare i våra aktiviteter accepterar och följer du vår uppföljandekod. Avvikelse från denna kommer att innebära uteslutning ur delegationen med omedelbar verkan och i de fall där resestöd ingår blir det indraget.

Trakasserier och kränkningar hör inte hemma i Export Music Swedens verksamhet. Det gäller både aktiviteter hemma i Sverige eller ute i världen. Våra aktiviteter och operationer är en yta fri från trakasserier och kränkande behandling.

Som representanter för den svenska musikbranschen/musiklivet behandlar vi alla vi möter med respekt.

Du är självklart med på alla programpunkter som ingår i programmet, om inte något annat är överenskommet, och kommer i tid till alla dessa.