En stark internationell närvaro för svensk musik

Som Sveriges experter på export när det gäller musik är vårt dagliga fokus och långsiktiga mål att öka musikexportintäkter från hela Sveriges musikindustrin och att stötta samtliga av Sveriges musikgenrer. Vi är ett av världens mest framgångsrika exportländer av musik och på ExMS arbetar vi målmedvetet för att göra svensk musiks position i världen ännu starkare.

Vi gör det bland annat genom att hjälpa och stötta musikbranschen inom områden där den själv efterfrågar stöd och hjälp på olika sätt. Det handlar bland annat om stark svensk närvaro på branschmässor, seminarier, festivaler och andra aktiviteter ute i världen och i Sverige. Vi deltar bland annat med showcase, paneldiskussioner och genom support till alla svenska delegater på plats. Vi arrangerar också egna seminarier och föreläsningar som är öppna för alla i musikbranschen och dessutom kostnadsfria.

 

ExMS_Jays

– Vi ger svensk musik större internationell exponering på musikmässor och festivaler runt om i världen.

– Vi arrangerar gratis seminarier för den svenska musikbranschen där vi delar med oss av kunskap om musikexport på alla nivåer.

– Vi förser kontinuerligt den svenska musikindustrin med färska nyheter, kunskap och information om musikexport.

– Vi håller dig som professionell musiker uppdaterad kring olika typer av statlig finansiering och stöd som finns att söka i Sverige för internationella musikprojekt.

– Vi träffar regelbundet professionella musiker för att ge personlig rådgivning och experthjälp om export.

Export Music Swedens verksamhet är delvis finansierad av Kulturrådet, Musikverket, Tillväxtverket samt av våra ägarorganisationer Stim, SAMI och Ifpi/SOM.