Om ExMS

Vi assisterar det svenska musikundret

Export Music Sweden

Export Music Swedens fokus och långsiktiga mål är ökade intäkter för hela Sveriges musikexport och att stötta samtliga av Sveriges musikgenrer.

Sverige har redan ett starkt musikvarumärke ute i världen och på ExMS arbetar vi målmedvetet för att göra svensk musiks position i världen ännu starkare. Export Music Sweden arbetar för att driva en så bred verksamhet som möjligt utifrån våra fyra fokusområden: utbildning, nätverk och mässor, insamling och paketering av information samt stöd och bidrag.

Sex pelare i vår verksamhet

Ge svensk musik större internationell exponering på musikmässor och festivaler runt om i världen.

Arrangera kostnadsfria seminarier för den svenska musikbranschen och där dela med sig av kunskap om musikexport på alla nivåer.

Regelbundet träffa professionella musiker för att ge personlig rådgivning och experthjälp om export.

Hålla dig som professionell musiker uppdaterad kring olika typer av statlig finansiering och stöd som finns att söka i Sverige för internationella musikprojekt.

Med jämna mellanrum arrangera handelsdelegationer (Trade Missions) till våra olika fokusområden där givande företagsbesök avlöses med relevanta mässor, festivaler och egna möten.

Kontinuerligt förse den svenska musikindustrin med färska nyheter, kunskap och information om musikexport.

Export Music Swedens verksamhet är delvis finansierad av bland annat Kulturrådet, Regeringskansliet/UD och Konstnärsnämnden, samt av våra ägarorganisationer STIM, SAMI och Ifpi.

Nyheter

GET READY: Musikkonferenser 
Läs mer
ANSÖK OM RESESTÖD TILL JAZZAHEAD! 2024!
Läs mer
ExMS PÅ PLATS I SAN FRANSISCO FÖR INVIGNING AV NYA SVENSKA GENERALKONSULATET!
Läs mer
TRADE MISSION TILL NASHVILLE & MUSIC BIZ 2024
Läs mer
RABATTKOD TILL JAZZAHEAD! 2024
Läs mer