Om ExMS

Vi assisterar det svenska musikundret

Om ExMS

Vi assisterar det svenska musikundret

Export Music Sweden

Export Music Swedens fokus och långsiktiga mål är ökade intäkter för hela Sveriges musikexport och att stötta samtliga av Sveriges musikgenrer.

Sverige har redan ett starkt musikvarumärke ute i världen och på ExMS arbetar vi målmedvetet för att göra svensk musiks position i världen ännu starkare. Export Music Sweden arbetar för att driva en så bred verksamhet som möjligt utifrån våra fyra fokusområden: utbildning, nätverk och mässor, insamling och paketering av information samt stöd och bidrag.

Sex pelare i vår verksamhet

Ge svensk musik större internationell exponering på musikmässor och festivaler runt om i världen.

Arrangera kostnadsfria seminarier för den svenska musikbranschen och där dela med sig av kunskap om musikexport på alla nivåer.

Regelbundet träffa professionella musiker för att ge personlig rådgivning och experthjälp om export.

Hålla dig som professionell musiker uppdaterad kring olika typer av statlig finansiering och stöd som finns att söka i Sverige för internationella musikprojekt.

Med jämna mellanrum arrangera handelsdelegationer (Trade Missions) till våra olika fokusområden där givande företagsbesök avlöses med relevanta mässor, festivaler och egna möten.

Kontinuerligt förse den svenska musikindustrin med färska nyheter, kunskap och information om musikexport.

Export Music Swedens verksamhet är delvis finansierad av bland annat Kulturrådet, Regeringskansliet/UD och Konstnärsnämnden, samt av våra ägarorganisationer STIM, SAMI och Ifpi/SOM. 

Nyheter

INFORMATION WOMEX 2022
Läs mer
Top 20 under 30 ceremoni under by:Larm i Oslo
Läs mer
Rabatterat delegatpass till Amsterdam Dance Event genom ExMS
Läs mer
Trade Mission till Seoul (KR) 4-6 oktober 2022 
Läs mer
ExMS möjliggör internationella deltagare i Her Songs For Him
Läs mer