Uppförandekod

Det handlar om oss alla

ExMS har inte (vad vi vet) haft problem med kränkningar eller dåligt uppförande i vår verksamhet. Men, vi vill säkerställa att alla i musikbranschen och musiklivet känner sig helt trygga i att åka med oss ut i världen på mässor eller delegationsresor, ta del av våra evenemang i Sverige eller på annat sätt samarbeta med, sponsra eller ta emot stöd från oss på ExMS. Därför har vi upprättat en uppförandekod.

Export Music Swedens uppförandekod

Som deltagare i våra aktiviteter accepterar och följer du vår uppförandekod. Avvikelse från denna kommer att innebära uteslutning ur delegationen med omedelbar verkan och i de fall där resestöd ingår blir det indraget.

Trakasserier och kränkningar hör inte hemma i Export Music Swedens verksamhet. Det gäller både aktiviteter hemma i Sverige eller ute i världen.

Våra aktiviteter och operationer är en yta fri från trakasserier och kränkande behandling.

Som representanter för den svenska musikbranschen behandlar vi alla vi möter med respekt.

ExMS delegater kommer väl förberedda och agerar affärsmässigt och proffesionellt på företagsbesök, musikmässor, konferenser, seminarier, låtskrivar-sessions och alla andra ExMS-arrangemang.

Du är självklart med på alla programpunkter som ingår i programmet, om inte något annat är överenskommet, och kommer naturligtvis i tid till alla dessa.