Exportstöd & bidrag

TIPS PÅ STÖD OCH BIDRAG UTANFÖR EXMS

Är du baserad i Sverige och behöver finansiellt stöd för ett musikexportprojekt?
I Sverige kan du via organisationer och myndigheter söka bidrag för att finansiera hela eller delar av ditt projekt.
Det viktigaste att tänka på när du söker är att vara ute i god tid och att gå igenom ansökan noggrant.
Här listar vi några av de vanligast förekommande stöden och bidragen du kan söka för projekt.

Nordisk Kulturfond

Nordisk Kulturfond stöder projekt som syftar till att förnya konst- och kulturliv i Norden. Här kan du läsa mer om våra aktuella stödprogram. De erbjuder flera olika sorters stöd. Globus Call är ett nytt öppet stödprogram och en del av fondens övergripande Globus-initiativ.
Programmet ger konstnärer och kulturutövare möjligheter att engagera sig i transnationella och långsiktiga samarbeten och nätverk som sträcker sig utanför Norden på nya sätt och med ett friare tillvägagångssätt än tidigare.

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden har bidrag till internationellt utbyte som musikkonstnärer inom yrkeskategorierna musiker, komponist, musikproducent, dirigent eller en kombination av dessa kan ka. Med musiker avses samtliga instrument som till exempel bas, ng, elektronik och oud. Med musikproducent avses skivproducent som har upphovs- eller uppföranderättsersättning musikaliska produktioner. Samtliga musikaliska uttryck älkomna.

Kulturrådet

Här hittar du de stöd från Kulturrådet som gäller för dig som vill arbeta internationellt eller med internationella samarbeten inom musikområdet. Du kan t.ex. söka pengar för din turné, produktion eller om du är arrangör.

Föreningen Norden

För att främja utbytet och stärka relationer mellan människor i de nordiska länderna stiftade Föreningen Norden tillsammans med Sveriges, Norges, Danmarks och Islands regeringar under efterkrigstiden en rad bilaterala nordiska samarbetsfonder som fortfarande är aktiva idag.

Nordisk Kulturkontakt

Nordisk Kulturkontakt stödjer samarbete om konst och kultur mellan de nordiska länderna.