EXPORTSTÖD & BIDRAG

 

 

 

TIPS PÅ STÖD OCH BIDRAG UTANFÖR EXMS

Är du baserad i Sverige och behöver finansiellt stöd för ett musikexportprojekt?
I Sverige kan du via organisationer och myndigheter söka bidrag för att finansiera hela eller delar av ditt projekt.
Det viktigaste att tänka på när du söker är att vara ute i god tid och att gå igenom ansökan noggrant.
Här listar vi några av de vanligast förekommande stöden och bidragen du kan söka för projekt.

 

 

Nordisk Kulturfond

Nordisk Kulturfond stöder projekt som syftar till att förnya konst- och kulturliv i Norden. Här kan du läsa mer om våra aktuella stödprogram. De erbjuder flera olika sorters stöd. Globus Call är ett nytt öppet stödprogram och en del av fondens övergripande Globus-initiativ.
Programmet ger konstnärer och kulturutövare möjligheter att engagera sig i transnationella och långsiktiga samarbeten och nätverk som sträcker sig utanför Norden på nya sätt och med ett friare tillvägagångssätt än tidigare.

Kulturrådet

Här hittar du de stöd från Kulturrådet som gäller för dig som vill arbeta internationellt eller med internationella samarbeten inom musikområdet. Du kan t.ex. söka pengar för din turné, produktion eller om du är arrangör.

 

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte. Som musiker, sångare eller komponist kan du söka stödet om du är inbjuden till utlandet för till exempel ett gästspel, en turné, uppförande vid festival eller någon form av samarbetsprojekt.

Nordisk Kulturkontakt

Nordiska kulturfonden stödjer samarbete om konst och kultur mellan de nordiska länderna.

 

Föreningen Norden

För att främja utbytet och stärka relationer mellan människor i de nordiska länderna stiftade Föreningen Norden tillsammans med Sveriges, Norges, Danmarks och Islands regeringar under efterkrigstiden en rad bilaterala nordiska samarbetsfonder som fortfarande är aktiva idag.