Skip to main content

jazzahead! 2022

28 april – 1 maj, 2022
Bremen (DE)

TILL ANSÖKAN >>

Vi erbjuder nu resestöd för dig som åker som svensk delegat till Jazzahead i Bremen. Det är ett begränsat antal resestöd på 5 000 kr per person som faktureras till oss efter genomförd festival och konferens. Detta för att i pandemins efterdyningar lätta bördan för en del av de kostnader som uppstår med delegatpass, resor och logi i samband med ett lyckat nedslag med nya exportmöjligheter.
Stödet är riktat till företagare och anställda på företag. Stödet inkluderar även professionella och exportklara musiker/artister som är på mässan som kan fakturera. ExMS har inte möjlighet att bevilja detta resestöd till organisationer eller anställda i organisationer som har region, kommun eller staten som huvudman. Inte heller till de som har sina primära intäkter från region, kommun eller staten. Detta stöd är möjligt pga samarbete med Kulturrådet och Regeringskansliet/UD.
Export Music Sweden är på plats med svensk monter i ett nordiskt kvarter. Vi arrangerar get-together, Nordic at Noon-nätverksevent och matchmaking. Vi hoppas att se alla svenska jazzare med exportambitioner i en för Jazzahead ny hall i Bremen Messe!
Vi på ExMS har även ordnat rabatt till alla svenska delegater som gäller för passen som co-exhibitor. Maila Matilda för att ta del av rabattkod.

Nyheter

NORDIC FOLK ALLIANCE - LINE-UP
Läs mer
RESESTÖD TILL NORDIC FOLK ALLIANCE & JAZZAHEAD! 2023
Läs mer
SxSW 2023
Läs mer
Trade Mission till Nashville & Music Biz
Läs mer
ExMS FAST TRACK - ANSÖK NU!
Läs mer