P4 Stockholm besöker ExMS låtskivarläger. – Export Music Sweden

P4 Stockholm besöker ExMS låtskivarläger.