Skip to main content

SxSW 2022 (US)

March 11–20 | Austin, TX

ANSÖK HÄR >>

Deadline 1 mars, 2022

Vi på ExMS erbjuder resestöd för dig som åker som svensk delegat till SxSW Music i Austin. Det är ett begränsat antal resestöd på 9000 kr per person som faktureras till oss efter genomförd festival och konferens. Detta för att i pandemins efterdyningar lätta bördan för en del av de kostnader som uppstår med delegatpass, resor och logi i samband med ett lyckat nedslag med nya exportmöjligheter. Besked om beviljat stöd sker löpande.

Sveriges showcaseakter på SXSW 2022. F.v Vivii, Emmanuelle June och Sofia Talvik.

 
Stödet är riktat till företagare och anställda på företag. ExMS har inte möjlighet att bevilja detta resestöd till organisationer eller anställda i organisationer som har region, kommun eller staten som huvudman. Inte heller till de som har sina primära intäkter från region, kommun eller staten. Detta stöd är möjligt pga samarbete med Kulturrådet och Regeringskansliet/UD.

Nyheter

INFORMATION WOMEX 2022
Läs mer
Top 20 under 30 ceremoni under by:Larm i Oslo
Läs mer
Rabatterat delegatpass till Amsterdam Dance Event genom ExMS
Läs mer
Trade Mission till Seoul (KR) 4-6 oktober 2022 
Läs mer
ExMS möjliggör internationella deltagare i Her Songs For Him
Läs mer