Skip to main content
Musikverket och Svensk Scenkonst har ingått ett avtal med den internationella organisationen ISPA kring ett Swedish Fellowship-program. Fyra platser går nu att söka för producenter och projektledare som är verksamma inom den svenska scenkonsten och musiklivet.För att bli bättre på att skapa samverkansprojekt och samproduktioner mellan institution och privata aktörer, både nationellt och internationellt, behöver scenkonsten och musiklivet fler producenter och projektledare med mer kompetens. Musikverket och Svensk Scenkonst inleder nu ett samarbete med ISPA – International Society for the Performing Arts – för att fortsätta stimulera scenkonstens och musikens internationalisering och ledarskap.
Samarbetet är ett Swedish Fellowship-program, en treårig satsning som löper mellan 2015 och 2017. Inom ramen för ISPA:s Regional Fellowship-program kommer en liten grupp personer att ges en exklusiv möjlighet till djupare globala insikter och kontakter. Uttagningen sker i höst och programmet startar i januari 2015.
Under de tre åren sedan Musikverkets start har det kommit fram många exempel på organisationer och individer inom det fria musiklivet som vill verka för musiklivets internationalisering genom intressanta och ambitiösa samarbetsprojekt.
– Men det råder fortfarande brist på drivna producenter och projektledare som kan ta sig an alla goda idéer, musiker och musikskapare som finns i landet och arbeta i en global kontext. Sverige utnyttjar till exempel en väldigt liten del av befintliga, möjliga EU-medel för kulturell verksamhet, säger Isabel Thomson, internationell koordinator på Musikverket.
Vem kan söka och vad innebär deltagande?
Svensk Scenkonsts avtal med ISPA innebär att ISPA utlyser en Fellowship-programplats till en erfaren producent eller projektledare inom sitt medlemsled. ISPA utlyser ytterligare tre platser för Musikverkets räkning.
Den som har visat talang och intresse för att ta sin verksamhet till nästa nivå, utveckla sina professionella färdigheter och vidga sina vyer när det gäller globalt nätverkande, metod, praxis och finansiering är välkommen att söka.
– Vår gemensamma förhoppning är att de svenska deltagarna ska vara generösa förebilder och inspiratörer åt andra producenter och projektledare som är verksamma inom den svenska scenkonsten och musiklivet, säger Isabel Thomson.
Fellowship-programmet innebär att deltagarna deltar på ISPA-kongresser under 2015, 2016 och 2017. Kongresserna äger rum i New York (januari 2015 och 2016), Malmö och Köpenhamn (våren 2015) och Melbourne (våren 2016). Värdland för kongressen 2017 är inte fastställt ännu.
– Musikverket och Svensk Scenkonst är själva medlemmar i ISPA med mycket positiv erfarenhet av kongresserna, säger Isabel Thomson.
ISPA är inte en mässa utan ett professionellt nätverk där man diskuterar scenkonstfrågor ur alla vinklar och vrår. Nätverket rör verksamma inom musik och scenkonst i hela världen. Innan varje kongress äger ISPA Academy rum där deltagarna i Fellowship-programmet får vara med. Det finns stor chans att man på ISPA träffar framtida samarbetsparters.
Hur ansöker man?
Är detta något för dig och din organisation? Läs mer om Fellowship-programmet på ISPAs webbplats. Där fyller du i ansökan i ett digitalt ansökningsformulär.
Läs informationen noga. Ansökan görs på engelska. Det går inte att spara den digitala ansökan för att fylla på senare utan allt görs på en och samma gång.
Här finns all information kring ansökan.
Viktigt: skicka inte in ISPA-ansökan via Musikverkets ordinarie ansökningssystem. Ansökan görs på ISPAs webbplats.
Sista ansökningsdag 15 september
Ansökningsomgången till ISPAs Swedish Fellowship-program äger rum mellan den 15 augusti och den 15 september 2014. Beslut om vilka kandidater som får delta tas av en grupp från ISPA, Musikverket och Svensk Scenkonst och meddelas 7 november. Beslutet kan inte överklagas. Om du har frågor kring själva ansökningsproceduren, kontakta Nicole Merritt på ISPA, nmerritt@ispa.org , telefon +1(212)2068490 x201.
Vid andra frågor, kontakta Isabel Thomson, internationell koordinator på Musikverket. Isabel.thomson@musikverket.se, telefon 08-519 567 06.
Läs mer på Musikverkets webb.
Fakta ISPA
ISPA är ett globalt scenkonstnätverk som ordnar två kongresser om året. Den första är i New York som äger rum i januari i anslutning till APAP-mässan (Association of Performing Arts Presenters). Den andra kongressen sker på sommaren i ett annat värdland.
Just nu har ISPA liknande program med Skottland och Sydamerika och har tidigare haft samarbeten med England, Kanada och Danmark.
Musikverket, centret för kulturarv och kulturliv inom musik, teater, dans.

 

Nyheter

Regeringen satsar på svensk musikexport
Läs mer
ANSÖK OM DELEGATPASS TILL NORDIC FOLK ALLIANCE
Läs mer
Metal Trade Mission: Summer Breeze 2024 (DE)
Läs mer
ALLT DU BEHÖVER VETA INFÖR JAZZAHEAD! 2024
Läs mer
TRADE MISSION TILL NEW YORK & SWEDEN MAKES MUSIC
Läs mer