Vi assisterar det svenska musikundret

Export Music Sweden hjälper låtskrivare, musiker, inspelningsartister och företag att exportera svensk musik till världen.

Om ExMS

Vårt fokus och långsiktiga mål är ökade musikexportintäkter och att stötta samtliga av Sveriges musikgenrer.

Detta gör vi bland annat genom att hjälpa och stötta musikbranschen inom områden där den själv efterfrågar stöd och hjälp på olika sätt. Det handlar bland annat om stark svensk närvaro på branschmässor, seminarier, festivaler och andra händelser ute i världen.

Vi deltar bland annat med showcase, paneldiskussioner och som generell support till alla svenska delegater på plats. Vi arrangerar även egna seminarier och föreläsningar på hemmaplan, som dessutom är öppna för alla i musikbranschen och helt kostnadsfria.

Om ExMS

Export Music Swedens dagliga
verksamhet vilar på sex pelare

  1. Att ge svensk musik större internationell exponering på musikmässor och festivaler runt om i världen.
  2. Att arrangera kostnadsfria seminarier för den svenska musikbranschen och där dela med sig av kunskap om musikexport på alla nivåer.
  3. Kontinuerligt förse den svenska musikindustrin med färska nyheter, kunskap och information om musikexport.
  4. Hålla dig som professionell musiker uppdaterad kring olika typer av statlig finansiering och stöd som finns att söka i Sverige för internationella musikprojekt.
  5. Regelbundet träffa professionella musiker för att ge personlig rådgivning och experthjälp om export.
  6. Att arrangera handelsdelegationer (Trade Missions) där svenska företagare inom musikområdet får möjlighet att knyta nya internationella kontakter och göra företagsbesök.