Skip to main content

Statistik för 2009-2019 samt estimat för 2020

Statistiken i sammandrag

  • Den svenska musikbranschen omsatte 12,2 miljarder kronor under 2019 — en ökning med tolv procent jämfört med föregående år.
  • Musikexporten stod 2019 för 2,7 miljarder kronor och ökade med sex procent jämfört med föregående år.
  • Musikbranschens totala intäkter utgjordes 2019 till 56 procent av konsertintäkter (cirka 6,8 miljarder kronor), 26 procent av upphovsrättsliga intäkter (drygt 3,2 miljarder kronor) och 18 procent av intäkter från inspelad musik (drygt två miljarder kronor).
  • Mellan 2009 och 2019 har den svenska musikbranschens intäkter i Sverige och från utlandet ökat med 86% procent motsvarande knappt 5,6 miljarder kronor.
  • Den höga intäktskoncentrationen i musikbranschen betyder att förutsättningarna för skapande är tuffa. Marginalerna är små hos många aktörer, och svårigheter med att förutse och planera leder till ett ofrivilligt fokus på kortsiktig överlevnad snarare än långsiktiga strategier. Buffertar saknas.
  • Coronapandemin förväntas innebära över 7 miljarder i uteblivna intäkter för den svenska musikbranschen under 2020.

Läs den fullständiga rapporten här >>

Rapporten är utförd av Riteband på uppdrag av Musiksverige.
Författare är Ekon. Dr. Linda Portnoff och kommunikationskonsult Anna Ingler. Riteband är ett företag som bedriver forskning och utveckling inom kulturekonomi.

Nyheter

Regeringen satsar på svensk musikexport
Läs mer
ANSÖK OM DELEGATPASS TILL NORDIC FOLK ALLIANCE
Läs mer
Metal Trade Mission: Summer Breeze 2024 (DE)
Läs mer
ALLT DU BEHÖVER VETA INFÖR JAZZAHEAD! 2024
Läs mer
TRADE MISSION TILL NEW YORK & SWEDEN MAKES MUSIC
Läs mer