Skip to main content


Syftet med utbytet var att skapa långvariga samarbeten, stärka utbytet mellan Sverige och Storbritannien och att bidra till den internationella urbana musikscenen.
De deltagande i lägret – sju svenska och fyra brittiska producenter, låtskrivare och artister som tillsammans under fyra dagar, i olika konstellationer skapade och levererade ‘exportklara’ spår.
Deltagare i campet var:
Saturday, Monday (SE), Cadet (UK), Esther Kirabo (SE), Iman (SE), Imenella (SE), Isak von Haartman (SE), Jëlly (SE), Kida Kudz (UK), Lauren Faith (UK), Maydar (SE), Serine Karthage (UK) och Katharina Grubmüller som inspelningstekniker.
Export Music Swedens fokus och långsiktiga mål är att genom stöd åt samtliga genrer öka exportintäkter hos hela Sveriges musikindustri. Export Music Swedens verksamhet är ej vinstdrivande och är delvis finansierad av Kulturrådet, Musikverket, Regeringskansliet samt av våra ägarorganisationer Stim, Sami och Ifpi.
Stims promotionnämnd arbetar för den nya musiken och för att ge förutsättningar för ett framtida skapande inom musikområdet. Det gör man bland annat genom att stärka internationella samarbeten och genom att sprida kännedom om ny svensk musik – både i Sverige och utlandet.

Nyheter

TRADE MISSION NEW YORK 2023 - HUR VAR DET?
Läs mer
ICELAND AIRWAVES 2023 - HUR VAR DET?
Läs mer
LYCKAD RESA TILL WOMEX 2023
Läs mer
Amsterdam Dance Event 2023 - Hur var det?
Läs mer
English Folk Expo 2023 - Svenskt showcase i Manchester!
Läs mer