Internationell utgivning via bolag – hur funkar det?

I en tid då det aldrig har varit så lätt och samtidigt så svårt att få en världshit har skivbolagens roll förändrats. Från att ha varit nyckeln till att överhuvudtaget kunna nå en annan marknad genom att ge ut fysiska skivor fyller de idag en viktig funktion genom att utveckla och ta artister till nästa nivå – både på hemmaplan och andra marknader. Via distribution, PR, playlisting och mycket annat är ett skivbolag det absolut mest fruktbara sättet att bygga en långsiktig internationell artistkarriär på.

Innan man bestämmer sig för att skriva på för ett skivbolag i syfte av att nå nya marknader kan frågorna vara många – vilka är skillnaderna mellan att ge ut på ett majorbolag kontra ett indiebolag när det kommer till internationell utgivning? Vad kan ingå i avtalet? Vad bör jag tänka på?  

Grundregeln när du inleder ett samarbete med en branschaktör – oavsett om det är ett management, bokningsbolag eller ett skivbolag – är alltid att hitta den partner som passar ditt projekt bäst. Det bolag eller den person som tror mest på dig och ditt skapande kommer med största sannolikhet också att leverera bäst resultat i slutändan. Detta gäller självklart även när du skriver på ett skivkontrakt, så se till att sondera terrängen noggrant innan du bestämmer dig för vilket bolag, setup och avtalstyp du tror blir bäst.

Major eller indie – vad är egentligen bäst?

Det finns som bekant flera olika sätt att nå ut med sin musik utanför Sverige. Ibland kan det räcka med att
ge ut själv via en distributör och sedan upphandla extern PR på den marknad du vill in på, men i många fall kan det också vara fördelaktigt att ha ett skivbolag som sköter den biten. Skivbolag brukar delas upp i två övergripande kategorier – major och indie. Major syftar till de tre stora multinationella bolagen som har den större delen av marknadsandelarna: Universal Music, Warner Music och Sony Music, medan indie innebär resten av de skivbolag som finns. Inget är bättre än något annat här, utan allt handlar om vilken setup som kommer passa ditt projekt bäst. Det rekommenderas verkligen att ta tempen på flera och se vad just det bolaget kan erbjuda dig och ditt projekt.

Se även: Ge ut musik internationellt: på egen hand

Medan ett majorbolag har kontor världen över på strategiska platser så kommer ett indiebolag med största sannolikhet inte ha det. Däremot finns det en stor chans att de har samarbets- eller distributionsavtal med andra indiebolag runtom i världen som kan ge dig stark internationell täckning ändå. Återigen – var noga med vad du vill och ställ krav därefter.

Värt att veta är dock att även om ett majorbolag har kontor över hela världen så innebär inte det alltid att just du eller ditt projekt kommer att promotas överallt. Bolagen ger ut en hisnande mängd musik av både internationell och inhemsk repertoar, så att jobba med precis allt på en internationell basis är rent ut sagt en omöjlighet. Samtliga opererar även med hjälp av en rad olika underetiketter som ofta har en egen infrastruktur och musikalisk inriktning, vissa mer självständiga än andra. Det är heller inte ovanligt att artister skriver på för ett kontor på en annan plats än deras hemmamarknad för att dealen där kan se annorlunda ut, eller att en artist helt enkelt gör sig bättre på den marknaden.

Klicka på bilden för att förstora

 

Skriva på ett avtal – hur funkar det?  

När du känner att du har hittat rätt partner och det är dags att skriva på finns det en rad olika saker att ta ställning till. Först och främst – skriv inte på något utan att en jurist har läst igenom avtalet. Även om båda parter litar på varandra så bör alltid en kunnig utomstående se över avtalet så att det inte blir några missförstånd.

En sak som med största sannolikhet kommer att stå med är förskott. Ett förskott ska täcka dina inspelningskostnader och är avräkningsbart från din royalty. Detta innebär att ingen royalty betalas ut till dig innan förskottet är helt återbetalat – detta kallas för recouping. Majorbolag har generellt större muskler och kan ge större och ibland mer förmånliga förskott än indiebolag. Glöm då inte att det faktiskt bara är ett förskott, och ingen klumpsumma som du bara fått för att du har skrivit på avtalet.

Som ett inledande steg vid en kontraktsskrivning så kan du stöta på ett så kallat Heads of agreement-avtal, även känt som Deal memo. Ett Heads of agreement-avtal är ett ofta icke-bindande första avtal som sätter ett ramverk för ditt och bolagets kommande samarbete. Avtalet måste ofta omförhandlas sen när det skrivs på riktigt, men kan vara bra för att båda parter initialt ska kunna få känna lite på varandra.

En annan viktig skillnad att ha med sig är den gällande artist- och licenskontrakt. Vid ett artistkontrakt går det till som ovan, att du får ett förskott och att bolaget sedan äger dina masterrättigheter under en överenskommen period. Vid ett licenskontrakt å andra sidan bekostar du själv dina inspelningar och äger dina egna rättigheter men låter skivbolaget exploatera dessa åt dig under en specifik period. Det händer även att du kan få ett förskott även vid en licensdeal som ska täcka kostnader som inte är direkt kopplade till inspelningarna, och som sedan betalas tillbaka via din licensroyalty. När perioden är över äger du återigen dina inspelningar, och kan låta någon annan exploatera dem om du så skulle önska.

Klicka på bilden för att förstora

Licensutgivning är vanligt för indiebolag som då licensierar inspelningarna till olika partners i olika territorier. Det är även något du eller din manager kan göra själva, och inget som ett bolag på den lokala marknaden måste vara inblandade i. Värt att veta är även att vid licensutgivning så beräknas din ersättning på en procentandel av ditt skivbolags nettointäkter för utlandsförsäljningen. När detta sker är det angeläget att du får reda på hur ditt skivbolags ersättning i licensavtalet ser ut, då det kommer att påverka hur mycket pengar som i slutändan hamnar hos dig.

Det finns många fler avtalspunkter som kan bli relevanta för dig än de som listats här. Läs mer om avtal i vår guide om skivkontrakt.

Vad ingår i ett internationellt skivkontrakt? 

Det som främst eftersöks av artisten är självklart PR och promotion. Att hitta ett sammanhang för artistens utgivningar på andra marknader än den egna. Detta kan ske genom intervjuer, promo-spelningar för viktiga personer på den nya marknaden och genom andra aktiveringar – helt enkelt att artisten syns och hörs på rätt ställen. Det som även kan ingå är playlistplacering, vilket helt enkelt innebär att pitchas in i relevanta spellistor på den nya marknaden. Även radiopluggning kan vara relevant för vissa projekt och likaså internationell A&R, vilket kan vara en nyckel för att hitta ett recept för ditt skapande som även funkar internationellt. Det kan innebära alltifrån att göra en remix med en lokal gästartist till att skruva till vissa saker på din utgivning för att bättre passa på marknaden du vill in på. Det finns även flera andra områden ett skivbolag kan exploatera för artistens vinning – merchandise, partnersamarbeten och annat content – lite beroende på genre och vilken marknad det handlar om.

Se även vår exportguide om avtal:

Skivkontrakt

Hur skiljer sig intäkterna om jag ger ut musiken själv kontra med ett skivbolag?   

Ersättningsgraden för streaming ser olika ut världen över och på olika plattformar, och om du till exempel får en hit i till exempel Indonesien är det inte säkert att betalningen kommer att vara lika stor som om du hade haft samma lyssningsantal i Sverige. Självklart är din ersättningsgrad högre om du inte ger ut din musik med hjälp av ett skivbolag – men hade du då ens varit i närheten av att få tidigare nämnda hit? Allt måste hela tiden ställas i relation med vad du får ut av ditt samarbete med skivbolaget, och om allt stämmer så kommer ni båda att vara nöjda. Läs mer om internationella intäktsströmmar här.

Avslutningsvis – nyckeln till ett lyckat skivkontrakt för export är att redan innan ha en tydlig bild av vad du vill få ut av det, och förhandla därefter. Ta kontakt med flera olika bolagstyper och välj det företag som är mest passionerade kring ditt projekt. Att nå ut till nya marknader är inte det lättaste, men med en stadig partner vid din sida är det betydligt enklare än att försöka navigera på egen hand.

 

Texten är skriven av Filip Hiltmann

Filip Hiltmann jobbar som PR & Marketing Manager på konsertarrangören Luger, där han arbetar med bolagets internationella konsertverksamhet, egna agentur samt festivalportfölj. Han har tidigare även varit projektledare på Export Music Sweden, redaktör på den nyligen nedlagda musikplattformen Festivalrykten.se och som kreativ konsult åt Sony/ATV.

Foto: Hilda Arneback